لوکس متر (نورسنج)

تماس با کارشناسان بخش فروش: 09106166803

لوکس متر (نورسنج)

روشنایی ایجاد شده به وسیله شار نوری یک لومن بر روی سطحی برابر با یک متر مربع را لوکس گویند. میزان روشنایی محیط یکی از پارامترهای مهم درسلامت کار می باشد. درعلم بهداشت حرفه ای، کنترل روشنایی و مقدار مناسب شار نور با توجه به نوع کاربری فضا، توسط حسگرهای سیلیکونی نورسنج اندازه گیری شده و پس از مقایسه با لوکس تعریف شده برای فضای مورد نظر، موجب محیطی مناسب در جهت بهینه کردن روشنایی وایجاد شرایط محیطی مناسب برای افراد حاضر در آن مکان می شود. نورسنج (light meter) از سه جزء اساسی تشکیل شده است که عبارتست از دریافت کننده، پردازشگر و نمایشگر نورسنج و یا لوکس متر وسیله اندازه گیری « شدت روشنایی» با واحد lux می باشد، دستگاه نورسنج، «شدت نور» بر سطح سنسور را حس نموده و با توجه به ضرایب تبدیل اختصاص داده شده به دستگاه دیجیتالی شدت نور و روشنایی محلی که سنسور در آن واقع است را نشان می دهد.

 

لوکس متر چگونه کار می کند

لوکس متر روشنایی را با یک دستگاه تشخیص عکاسی یکپارچه ثبت می کند. آشکارساز نوری برای قرار گرفتن در معرض مطلوب عمود بر منبع نور قرار می گیرد.

بازخوانی ها توسط یک ابزار آنالوگ یا LCD دیجیتال نشان داده می شوند. انواع دیجیتال شامل ورودی های اصلی اپراتور است.

انواع دیجیتالی متر می توانند اندازه گیری ها را ذخیره کنند و دارای محدوده تشخیص قابل تنظیم هستند.

آشکارسازهای نوری از سلنیوم یا سیلیکون تشکیل شده و روشنایی را به صورت فتوولتائیک تعیین می کند. سپس نور گرفته شده به جریان الکتریکی تبدیل می شود و مقدار لوکس با اندازه گیری این جریان محاسبه می شود.

از جمله کاربرد های لوکس متردر صنایع، می توان به موارد زیر اشاره کرد:

آزمایشگاه کاشی و سرامیک

لوکس متر

فهرست