گالوانومتر

تماس با کارشناسان بخش فروش: 40881249 - 021

گالوانومتر

گالوانومتردرالکترونیک ابزاری است که برای یافتن و اندازه گیری جریان الکتریکی مورد استفاده قرار می‌گیرد. برای اندازه گیری جریان می توان از هر یک از اثرهای شیمیای، گرمایی یا مغناطیسی آن استفاده کرد وسایلی که برای اندازه گیری جریان به کار می روند، گالوانومتر نامیده می شود.

 

فهرست