پتانسیومتر

تماس با کارشناسان بخش فروش: 09106166803

پتانسیومتر

با تیتراتور پتانسیومتری می توان اسیدی یا بازی بودن مواد را از هم تشخیص داد.از مزایای استفاده تیتراتور پتانسیومتری این است که اطلاعات بدست آمده خیلی دقیق هستند پس میتوان نتیجه گرفت تیتراتور پتانسیومتری از دقت بالایی برخوردار می باشد.یکی دیگر از مزایای تیتراتور پتانسیومتری انجام محاسبات به صورت خودکار است.

از جمله کاربرد های پتانسیومتر در صنایع، می توان به موارد زیر اشاره کرد:

از جمله کاربرد های PH Meterدر صنایع، می توان به موارد زیر اشاره کرد:

فهرست