دستگاه NIR و NIT

تماس با کارشناسان بخش فروش: 40881249 - 021

دستگاه NIR و NIT

دستگاه انالایزر غلات و آرد یا دستگاه اتوانالایزر NIR وNIT ، جهت آنالیز پروتئین و چربی و رطوبت و خاکستر و فیبر و زلنی و پارامترهای دیگر در آرد و غلات و مواد غذایی و خوراک دام استفاده می شود

از جمله کاربرد های دستگاه NIR و NIT در صنایع، می توان به موارد زیر اشاره کرد:

فهرست