بالن

تماس با کارشناسان بخش فروش: 40881249 - 021

بالن (Flask)

بالن وسيله اي است كه در انواع مختلف در آزمايشگاه وجود دارد و كاربردهاي متنوعي دارد. مشهورترين انواع بالن شامل بالن ته گرد كه توانايي كار در دماهاي بسيا ر بالا را دارد، بالن ته صاف كه توانايي حرارت هاي بسيار بالا را ندارد اما قابل ايستادن بر روي سطح است. هركدام از اين بالن ها مي تواند يك دهانه يا چند دهانه باشد. در يك طبقه بندي ديگر بالن ها را به دو دسته كلي يك دهانه و چند دهانه طبقه بندي ميكنند. ضمنا انواع بالن ها به منظور اتصال به ساير قطعات شيشه اي ممكن است شيليف دار نيز باشند. از بالن، علاوه بر تقطير مايعات، مي توان در تهيه آب مقطر و ساير مايعات خالص استفاده كر د. ضمنا انواع واكنش هاي شيميايي ر ا مي توان در داخل بالن انجام داد.

 

 

 

فهرست