ارلن

تماس با کارشناسان بخش فروش: 40881249 - 021

ارلن ماير (Conic Flask – Erlenmeyer)

ارلن ظرف مخروطي شكل است كه در اندازه هاي متفاوت درست ميشود و قسمت بالاي آن باریك تر و اندكي برگشته و قيفي شكل است. با اين طرح هم مي توان از ريختن مايع به بيرون جلوگيري كرد و هم مي توان مايع را به داخل آن آسانتر ريخت. ارلن ممكن است ساده يا مدرج باشد. از نوع مدرج آن براي برداشتن حجم معيني از مايع يا تعيين تقريبي حجم مايع استفاده ميشود. اما نوع ساده آن براي استفاده از كارهاي گوناگون مانند گرم كردن مايعات و تيتراسيون استفاده می شود. علاوه بر اين از ارلن ماير معمولا براي مخلوط کردن و حتي نگهداري مايعات و يا به عنوان جمع کننده محصول تقطير در عمل تقطير و يا جمع کننده مايع خارج شده از قيف جداکننده در هنگام عمل استخراج نيز استفاده مي شود.

 

 

فهرست