استوانه مدرج

تماس با کارشناسان بخش فروش: 09106166803

استوانه مدرج يا مزور (Graduated Cylinder)

استوانه مدرج لوله شيشه اي استوانه اي شكل، مشابه لوله آزمايش است كه در پايه اي از جنس پلاستيك جاي ميگيرد و يا عموما داراي پايه پهن شيشه اي است كه ميتواند آن را روي ميز به طور قائم نگه دارد. لبه آن مانند بشر، برگشتگي شيارمانندي براي خالي كردن محلول دارد. تفاوت درجه بندي آن با بورت و پيپت در اين است كه درجه هاي كوچكتر آن در پايين قرار دارد. اين وسيله ابزاري است كه در اندازه گيري حجم مايعات به كار ميرود. از آن ميتوان براي برداشت و انتقال حجم هاي بزرگتر از پيپت استفاده کرد ولي دقت پيپت را ندارد. استوانه مدرج را بايد در جاي كاملا صاف و مسطح قرار داد و هنگام ريختن يا برداشتن محلول، پايه آن را با دو انگشت محكم نگه داشت تا از افتادن و شكستن آن جلوگيري شو د. چون استوانه مدرج برخلاف لوله آزمايش جاي خاصي ندارد، از اين رو بايد بي درنگ پس از انجام كار، آن را دور از دسترس، در جاي امني قرار داد. از استوانه مدرجي كه ارتفاع آنها در اثر شكسته شدن، خيلي كوتاه شده باشد، براي اندازه گيري چگالي مايعات ميتوان استفاده كرد.

از جمله کاربرد های مزور در صنایع، می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 

فهرست