لوله آزمایش

تماس با کارشناسان فروش: 09106166803

لوله آزمايش (Test Tube)

لوله آزمايش ساده ترين وسيله آزمايشگاهي است كه براي انتقال مواد (غيركمي) و انجام واكنش هاي ساده و كيفي مورد استفاده قرار مي گيرد. در آزمايشگاه معمولا سه نوع لوله آزمايش ساده، دربدار و مخصوص سانتريفوژ وجود دارد.

 

 

 

 

لوله آزمایش

فهرست