بالن ژوژه

تماس با کارشناسان بخش فروش: 09106166803

بالن حجمي يا بالن ژوژه (Volumetric Flask)

بالن ژوژه، ظرف شيشه اي (بالني) است با گردن بسيار باريک و دراز که بر روي قسمتي از گردن آن خط نشانه حلقوي وجود دارد که حجم دقيق بالن را مشخص مي کند. اين ظرف براي محلول سازي دقيق و به حجم رساندن محلول ها و نيز رقيق سازي آن ها مورد استفاده قرار مي گيرد. گنجايش بالن حجمي با عددي كه بر روي آن نوشته شده است مشخص مي شود كه حد آن همان خط نشانه است. هنگام استفاده از بالن حجمي، آن را معمولا با قيفي كه در دهانه آن قرار ميگيرد، پر مي كنند. نخست مي توان مايع يا محلول را با سرعت تا رسيدن سطح آن به نزديك خط نشانه در بالن حجمي ريخت. براي پركردن بالن تا خط نشانه، بهتر است از قطره چكان كمك گرفت و با ريختن قطره قطره محلول موردنظر آن را به طور دقيق به خط نشانه رسانيد (اين عمل را اصطلاحا به حجم رسانيدن مي نامند). براي دقت بيشتر بايد انحناي سطح مايع يا محلول بر خط نشانه مماس باشد. در اين حالت بايد چشم را طوري نگاه داشت كه نيم دايره خط نشانه سمت آزمايش كننده، نيمه ديگر خط نشانه پشتي را كاملا بپوشاند (ديده نشود). چون از بالن حجمي براي سنجش هاي دقيق استفاده مي شود، رعايت اين نكته بسيار ضروري است. نكته ديگر در مورد بالن حجمي اين است كه به هيچ وجه نبايد محلول هاي داغ را در اين بالن ها ريخت و يا بالن را حرارت داد. زيرا در اثر گرم شدن حجم آن تغيير يافته و دقت لازم را نخواهد داشت.

 

بالن ژوژه

فهرست