ارلن خلا

تماس با کارشناسان بخش فروش: 40881249 - 021

ارلن خلاء

ارلن خلاء يک نوع ارلن است که داراي يک لوله در کنار و نزديک به دهانه آن مي باشد که براي خروج هوا (به کمک پمپ مکنده و يا خرطوم خلاء) به کار مي رود.

 

 

 

 

 

 

فهرست