هود کانوپی

تماس با کارشناسان بخش فروش: 40881249 - 021

هود کانوپی

از مهمترین و موثرترین اقدامات جهت رعایت اصول ایمنی و استانداردها استفاده از هود های آزمایشگاهی مورد تایید توسط سازمان ملی استاندارد می باشد. با توجه به محیط آزمایشگاه و فعالیت هایی که در آن محیط انجام می شود، هودهای آزمایشگاهی در انواع و ابعاد مختلفی طراحی و تولید می شوند.

هودهای کانوپی (سقفی) آزمایشگاهی جهت تهویه و خروج بخارات اسیدی، سمی و آلاینده های شیمیایی ناشی از آزمایشات و فعالیت های آزمایشگاهی مورد استفاده قرار می گیرند.

 

 

فهرست