هود پاتولوژی

تماس با کارشناسان بخش فروش: 40881249 - 021

هود پاتولوژی

کلمه ی پاتولوژی از دو بخش patho و  logy تشکیل شده است، که به معنی آسیب شناسی می باشد.

هود پاتولوژی جهت انجام آزمایشات پاتولوژی مانند آزمایشات سلولی، مولکولی، بافت، عملکرد ارگانیسم های زنده، نمونه های اخذ شده از بدن (خون، ادرار، مدفوع)، نمونه های ظاهری (گوشت، کیست)، سلول های سرطانی و هم چنین در پزشکی قانونی برای تشریح جسد (آزمایش بر روی نمونه انسانی) مورد استفاده قرار می گیرد.

برای جذب بخارات سمی و بوی غیرقابل استنشاق ناشی از فعالیت های پاتولوژی، در این هود از فیلتر کربن اکتیو و فن سانتریفیوژ، با دور موتور بالا و صدای کم، استفاده می شود.

فهرست