دوره ایمنی در آزمایشگاه

تماس با کارشناسان بخش آموزش: 09106166803

دوره ایمنی در آزمایشگاه

هدف از برقراری سیستم ایمنی در آزمایشگاه فراهم ساختن شرایط محیط کار به صورتیست که همه ی کارکنان بتوانند تحت آن شرایط به بهترین نحو و کمترین خطر به فعالیت خود ادامه دهند چرا که با پیشرفت علم و توسعه صنایع مختلف و استفاده از مواد شیمیایی گوناگون، انسان ها در معرض عوامل حادثه ساز قرار گرفته اند و این امر موجب شده که موضوع پیشگیری از حوادث محیط کار بیش از پیش اهمیت یابد. با توجه به آمار و اطلاعات، حوادث ناشی از مواد شیمیایی سالانه جان هزاران نفر را به خطر انداخته که یکی از مهم ترین عوامل آن، ناشی از عدم رعایت قوانین مربوط به ایمنی و بهداشت در آزمایشگاه می باشد.

خطرات در آزمایشگاه می تواند سلامتی آزمونگر و کارکنان دیگر را تحت تاثیر قرار دهد. در آزمایشگاهی که ایمن است و تمامی کارکنان ان موظف به رعایت اصول ایمنی و استاندارد هستند حوادث و جراحات به حداقل میرسد، لذا آموزش در خصوص رعایت نکات ایمنی در آزمایشگاه امری حائز اهمیت است.

مخاطبان دوره آموزشی ایمنی در آزمایشگاه:

1- کارشناسان ایمنی زیستی

2- مسئولین ایمنی آزمایشگاه ها

3- کارکنان آزمایشگاه‌های صنعتی و دانشگاهی

شرکت استاندارد آزما با برگزاری دوره های آموزشی ایمنی در آزمایشگاه به مراکز آموزشی، صنایع، سازمان ها و… نهایت تلاش خود را می کند تا با آموزش اصول و نکات ایمنی نقش موثری در کاهش حوادث آزمایشگاهی داشته باشد.

جهت دریافت راهنمایی و اطلاعات بیشتر با کارشناسان استاندارد آزما تماس بگیرید.

فهرست