چشم شوی ایستاده استیل

تماس با کارشناسان بخش فروش: 40881249 - 021

چشم شوی ایستاده استیل چیست؟

گاهی اوقات بدلیل کمبود جا و یا دلایل دیگر در آزمایشگاه، به جای استفاده از دوش و چشم شوی، از چشم شوی و دوش اضطراری به صورت جداگانه استفاده می شود. لازم به ذکر است این دسته از چشم شوی برای پالایشگاه ها و مراکزی که با بخارات خورنده سروکار دارند نیز مناسب می باشد. چشم شوی های اضطراری در مدل های مختلف تولید می شوند مانند:

چشم شوی ایستاده گالوانیزه

چشم شوی ایستاده استیل

چشم شوی رو میزی استیل

چشم شوی رومیزی گالوانیزه

چشم شوی دیواری استیل

چشم شوی دیواری گالوانیزه

مشخصات چشم شوی ایستاده 

  • جنس بدنه چشم شوی استیل از فلز استیل می باشد.
  • چشم شوی های اضطراری استیل بنابر مدل و طراحی های مختلفی که دارند، می توانند دارای دو پدال دستی و پایی باشند.
  • فقط چشم شوی را به عنوان یک واحد مستقل آزمایشگاهی در نظر می گیرند.
  • آب موجود در چشم شوی مخزنی نباید آب مقطر باشد.
  • آب چشم شوی باید 15 دقیقه پیوستگی داشته باشد.
  • سرعت آب چشم شوی بایدز6 m/min باشد.
  • ارتفاع خروجی آب از چشم شوی باید حداقل 10cmو جداکثر 30 cm باشد.
  • چشم شوی 100-120 cm از سطح زمین فاصله دارد.
  • چشم شوی حداقل باید 15 cm از دیوار فاصله بگیرد.

فهرست