آزمایشگاه صنایع سلولزی، چوب و کاغذ

آزمایشگاه سلولزی، چوب و کاغذ به منظور کاهش ضایعات، توسعه و تولید محصول جدید، کمک به تامین مواد اولیه، تبدیل پسماند و ضایعات، افزایش محصول توام با افزایش کیفیت محصول، افزایش بهره وری و کاهش قیمت تمام شده محصول در واحدهای تولیدی کاغذ تشکیل می شوند.

تجهیزات آزمایشگاه صنایع سلولزی، چوب و کاغذ:

 • تست ترکیدگ (Burst)
 • تست لهیدگی (Crush)
 • تست فشار کارتن (BCT)
 • اندازه گیری میزان جذب رطوبت(Cobb Tester)
 • تست کشش کاغذ، مقوا و دستمال کاغذی
 • تست پارگی(Elmendorf)
 • تست تاخوردگی
 • شقی سنج کاغذو مقوا
 • کنگره ساز
 • انواع کاتر
 • ویسکوزیمتر چسب نشاسته
 • تست ضربه سقوطی
 • انواع ضخامت سنج کاغذ و مقوا
 • تست لرزش کارتن
 • ترک متر
 • نرمی سنج دستمال کاغذی
 • تست سایش
 • پخت خمیر کاغذ
 • دستگاه ساخت کاغذ
 • انواع دستگاههای تست خمیر کاغذ
 • اندازه گیری میزان عبور بخارآب
 • آون
 • تست سایش جوهر
 • اندازه گیری میزان عبور هوا
 • ویسکوزیمتر
 • دستگاه اندازه گیری میزان خاکستر باقی مانده در کاغذ و کارتن
 • سنجش روانی خمیر
 • ضخامت سنج فیلم
 • پرس کاغذ دست ساز
 • تست مقاومت به لرزش جعبه
 • تست مقاومت نفوذ آب به چسب
 • تصفیه خمیر کاغذ
 • جدا کننده الیاف کاغذ
 • خشک کن کاغذ
 • ساخت قالب کاغذ
 • کوبنده خمیر کاغذ
 • نرمی سنج کاغذ

جهت دریافت مشاوره و خرید تجهیزات آزمایشگاهی، اینجا کلیک کنید.

فهرست