آزمایشگاه متالوژی

با توجه به تنوع، اهمیت و حجم بالای مصرف انواع قطعات و تجهیزات فلزی در صنایع مختلف، آزمایشگاه های متالوژی با هدف ارائه خدمات آزمایشگاهی به پروژه های تحقیقاتی، تاسیس گردیده است.

تجهیزات آزمایشگاه متالوژی

جهت دریافت مشاوره و خرید تجهیزات آزمایشگاهی، اینجا کلیک کنید.

فهرست