آزمایشگاه سنگدانه

یکی از متریال هایی که در تولید بتن به کار برده می شود، سنگدانه ها هستند. بتن، نقش بسیار مهم و اساسی در پی ریزی و استحکام بنا و سازه های امروزی داشته و به همین دلیل، قبل از آنکه برای تولید بتن اقدام شود، می بایست تمام متریال هایی که قرار است در ساخت آن به کار برده شود مانند سنگدانه ها تحت آزمایش قرار گیرد.

آزمایشگاه سنگدانه از زیر مجموعه های آزمایشگاه ساختمان می باشد.

تجهیزات آزمایشگاه سنگدانه

  • دستگاه لس انجلس (اندازه گیری سختی ومقاومت سایشی سنگدانه ها )
  • گوی های دستگاه لس انجلس
  • ست تعیین تطویل و تورق (تعیین درصد دانه های پولکی و سوزنی)
  • ظروف تعیین وزن مخصوص بتن و سنگدانه
  • کولیس تناسبی
  • مقسم مکانیکی سنگدانه
  • میز و سطل ارشمیدس (تعیین وزن مخصوص مصالح سنگی)
  • سبد دانسیته (تعیین وزن مخصوص سنگدانه ها)
  • میله و مخروط جذب آب سنگدانه

آزمایشگاه سنگدانه

جهت دریافت مشاوره و خرید تجهیزات آزمایشگاهی، اینجا کلیک کنید.

فهرست