آزمایشگاه سنگدانه

آزمایشگاه سنگدانه از زیر مجموعه های آزمایشگاه ساختمان می باشد.

تجهیزات آزمایشگاه سنگدانه

  • دستگاه لس انجلس (اندازه گیری سختی ومقاومت سایشی سنگدانه ها )
  • گوی های دستگاه لس انجلس
  • ست تعیین تطویل و تورق (تعیین درصد دانه های پولکی و سوزنی)
  • ظروف تعیین وزن مخصوص بتن و سنگدانه
  • کولیس تناسبی
  • مقسم مکانیکی سنگدانه
  • میز و سطل ارشمیدس (تعیین وزن مخصوص مصالح سنگی)
  • سبد دانسیته (تعیین وزن مخصوص سنگدانه ها)
  • میله و مخروط جذب آب سنگدانه

جهت دریافت مشاوره و خرید تجهیزات آزمایشگاهی، اینجا کلیک کنید.

فهرست