آزمایشگاه گیاه‌شناسی

با توجه به پیشرفت علم واهمیت روز افزون شناسایی انواع گیاهان و برنامه ریزی برای پرورش آن ها، آزمایشگاه های گیاه شناسی تاسیس و راه اندازی شده اند. آزمایشگاه های گیاه شناسی از زیر مجموعه های آزمایشگاه کشاورزی می باشد.

تجهیزات آزمایشگاه کشاورزی

 • فتوسنتز متر – اندازه گیری فتوسنتز برگ گیاه
 • کلروفیل متر پرتابل – اندازه گیری کلروفیل برگ گیاه
 • کلروفیل فلورسانس
 • سطح سنج برگ گیاه Leaf Area Meter
 • پرومتر – اندازه گیری هدایت روزنه برگ گیاه
 • دستگاه تشعشع سنج فتوسنتزی PAR
 • بمب آب برگ گیاه ( رطوبت سنج برگ)
 • اتاقک رشد گیاه (گراس چمبر)
 • میکروسکوپ نوری
 • میکروسکوپ اینورت
 • استریومیکروسکوپ
 • عصاره گیر گیاه
 • اندازه گیری تکاملی اکسیژن جهت تنفس سلولی و فتوسنتزی
 • روتاری اوپراتور ( تقطیر در خلاء)
 • پنترومتر
 • کاساگرانده
 • PH Meter خاک
 • EC Meter خاک
 • کلسیمتر
 • اوگر خاک
 • آب دیونایزر

آزمایشگاه گیاه شناسی

جهت دریافت مشاوره و خرید تجهیزات آزمایشگاهی، اینجا کلیک کنید.

فهرست