آزمایشگاه گیاه‌پزشکی چیست؟

آزمایشگاه گیاه پزشکی از زیر مجموعه های آزمایشگاه کشاورزی می باشد. وظیفه آزمایشگاه گیاه پزشکی شناخت آفات، علف های هرز، بیماری ها، تعیین پراکنش، اگاهی از چرخه زندگی و بیواکولوژی آن ها و در نهایت مشخص نمودن روش های موثر مبارزه در پیشبرد اهداف و برنامه ریزی های کشاورزی می باشد، که بسیار حائز اهمیت است.

تجهیزات ازمایشگاه گیاه‌پزشکی

آزمایشگاه گیاه پزشکی

جهت دریافت مشاوره و خرید تجهیزات آزمایشگاهی، اینجا کلیک کنید.

فهرست