آزمایشگاه آب، خاک و کود

آزمایشگاه آب، خاک و کود یکی از زیر مجموعه های آزمایشگاه کشاورزی می باشند که، در راستای بهبود عملکرد زراعی و باغی، با هدف حفظ سلامت محیط زیست و خاک تاسیس می شوند.

تجهیزات آزمایشگاه آب، خاک و کود

آزمایشگاه آب، خاک و کود

جهت دریافت مشاوره و خرید تجهیزات آزمایشگاهی، اینجا کلیک کنید.

فهرست