هدایت سنج

تماس با کارشناسان بخش فروش: 09106166803

هدایت سنج برای اندازه گیری هدایت محلول دستگاهی به نام هدایت سنج یا کنداکتیومتراستفاده می شود.  این دستگاه دارای دو الکترود یکسان فلزی پلاتینه شده می باشد. الکترودها در یک محفظه شیشه ای پیرکس یا شیشه ی مقاوم دیگر، بصورت  موازی با هم قرار گرفته اند. به مجموعه ی این الکترودها در محفظه ی شیشه ای، پیل کنداکتومتر می گویند. برای اندازه گیری هدایت یک محلول، پیل کنداکتومتر را در آن محلول قرار داده و دستگاه با ولتاژ مناسبی که بین الکترودها می فرستد، هدایت محلول را نشان می دهد. جریان برق به کار رفته اگر مستقیم باشد باعث تجزیه ی الکتریکی محلول می شود، بنابراین از یک جریان برق متناوب با فرکانس زیاد (به طور معمول 60HZ تا 1000) استفاده می شود. دستگاه های هدایت‌سنج تجاری معمولا طوری طراحی شده اند که هدایت الکترولیتی را بر حسب mS یا µS اندازه می گیرند. بعضی دستگاه ها نیز هدایت ویژه را اندازه گیری میکنند که محدوده ی اندازه گیری آن ها بر حسب mS/cm یا µS/cm می باشد.

EC meter یا دستگاه هدایت‌سنج ( Electric meter ) برای اندازه گیری میزان هدایت الکتریکی مایعات ( آب ) ساخته شده است که نشان دهنده میزان نمک های رسانا موجود در آب می باشند، هر چه این مقدار بالاتر باشد هدایت الکتریکی آب هم بیشتر می شود. واحد سنجش هدایت الکتریکی ، میکرو اهم بر سانتیمتر ، و واحد سنجش هدایت الکتریکی ویژه آب میکرو زیمنس بر سانتیمتر µs/cm و میلی زیمنس بر سانتیمتر ms/cm می باشد.EC meter در انواع مختلف قلمی یا جیبی ، پرتابل ، رومیزی و آن لاین ساخته می شود.

دستگاه هدایت‌سنج(کنداکتیویمتر)، دستگاهی برای سنجش میزان هدایت الکتریکی(رسانایی) مایعات می باشد. هرچه نمک موجود در مایعات بیشتر باشد، هدایت الکتریکی بیشتر می شود.

انوع هدایت‌سنج

  • هدایت‌سنج رومیزی
  • هدایت‌سنج پرتابل
  • هدایت‌سنج قلمی

از جمله کاربرد های هدایت‌سنج الکتریکی در صنایع، می توان به موارد زیر اشاره کرد:

فهرست