تجهیزات آزمایشگاه داروسازی

آزمایشگاه داروسازی

آزمایشگاه داروسازی در واقع زیر مجموعه آزمایشگاه شیمی می باشد. مهمترین پارامترهایی که باید در آزمایشگاه های داروسازی بررسی شود، داروهای شیمیایی و گیاهی است. آنالیزهای دارویی با استفاده از دستگاه ها و ابزارهای تعیین کننده ساختار شیمیایی انجام می شود. این دستگاه ها تکنیک و روش های پیشرفته ای برای طراحی و تولید مولکولات دارد که بسیار ویژه می باشند.

به علت اهمیت آنالیز و کنترل کیفیت مواد اولیه ورودی به کارخانه های داروسازی و محصولات خارج شده از آن ها، در هر کارخانه داروسازی چندین آزمایشگاه مجهز لازم و ضروری است. در آزمایشگاه تحقیق و توسعه (R&D) بررسی داروهای تولید شده توسط کارخانه و تایید فرمولاسیون داروی تولیدی و یا تعیین فرمولاسیون داروهای جدید انجام می شود. کنترل کیفیت مواد اولیه و محصولات در کارخانه داروسازی براساس روش های معتبر استخراج شده از مراجع معتبر دارویی مانند EP، BP و USP انجام می شود. داروها ابتدا در مقیاس پایین و با استفاده از فرمولاسیون تایید شده تولید می شوند و سپس در مقیاس های بالا در واحد تولیدی کارخانه، تولید می شوند، که این روند تولید در کارخانه تماما زیر نظر ازمایشگاه داروسازی می باشد.

آزمایشگاه داروسازی زیرشاخه ی شیمی است که کار تحلیل و بررسی مواد شیمیایی و نحوه ی ترکیب آن ها جهت ساخت دارو برای درمان می باشد. یکی از مهم ترین پارامتر های مورد توجه در صنعت داروسازی تسلط کامل به شیمی آلی، بیوشیمی و فارموکولوژی می باشد.

از فعالیت های انجام شده در آزمایشگاه های داروسازی می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • طراحی و تولید دارو
  • تجزیه و بررسی اثرات دارو
  • آنالیز و تحلیل دستگاه های مربوط به علم فارموکولوژی

تجهیزات آزمایشگاه داروسازی

 

آزمایشگاه داروسازی

جهت دریافت مشاوره و خرید تجهیزات آزمایشگاهی، اینجا کلیک کنید.

فهرست