آزمایشگاه داروسازی

به منظور آنالیز و بررسی مواد لولیه، و هم چنین داروهای ساخته شده توسط کارخانه، آزمایشگاه های داروسازی تاسیس می شوند. داروها ابتدا در مقیاس پایین و با استفاده از فرمولاسیون تایید شده تولید می شوند و سپس در مقیاس های بالا در واحد تولیدی کارخانه، تولید می شوند، که این روند تولید در کارخانه تماما زیر نظر آزمایشگاه داروسازی می باشد.

تجهیزات آزمایشگاه داروسازی

جهت دریافت مشاوره و خرید تجهیزات آزمایشگاهی، اینجا کلیک کنید.

فهرست