ژنتیک چیست؟

ژنتیک یا همان علم ژن شناسی، به بخشی از دانش زیست شناسی گفته می شود که به عامل ورآثت و تفاوت های جانداران با یکدیگر می پردازد.

آزمایشگاه ژنتیک

برای انجام آزمایشات ژنتیک، باید نمونه ای از بدن جاندار مانند: مو، ناخن، خون، ادرار و…، موجود باشد. آزمایشگاه ژنتیک به مکتنی گفته می شود که آزمایشات ژنتیک در آن انجام می شود و دارای یکسری دستگاه ها، تجهیزات و الزامات و قوانین خاص می باشد.

تجهیزات و دستگاه های آزمایشگاه ژنتیک

جهت دریافت مشاوره و خرید تجهیزات آزمایشگاهی، اینجا کلیک کنید.

فهرست