مشخصات فنی کابین مواد:

جنس کابین مواد:

کابین‌های نگهداری مواد(احتراق، اشتعال، خورنده و …) می تواند از جنس فولاد با پوشش رنگ الکتروستاتیک، استیل (304 یا 316) یا یا ورق های HPL  باشد. به هیچ عنوان نمی توان طبق استاندارد BS EN 14470 از ورقه های MDF در ساخت کابینت های مواد استفاده کرد. متاسفانه امروزه بعصی از تولید کنندگان تجهیزات آزمایشگاهی به منظور کاهش هزینه تولید و بالا بردن سود حاصل از فروش، در ساخت کابین‌های مواد از MDF استفاده می کنند که مطابق با هیچ گونه استانداردی نمی باشد و از همه مهم تر به دلیل عدم رعایت اصول ایمنی می تواند خطر ساز باشد.

تست های مربوط به رعایت استاندارد و کالیبراسیون کابین ایمنی بر اساس استاندارد EN-13631-1 و ISO-834-1 می باشد. بسیاری از این تست ها مشابه با تست هود شیمی می باشد، مانند تست دود(Smoke Test).

شرح ساخت کابین های مواد شیمیایی:

  • حداقل ضخامت دیواره با ورقه های فولادی 1 میلی متر
  • ساخت دیواره دو جداره با حداقل فاصله هوا 3.5 سانتی متر بین دیواره ها
  • اتصالات محکم جوش داده شده یا پرچ شده
  • فاصله مایعات از درب حداقل 5 سانتی متر
  • درب های کابین باید حتما دو جداره بوده،  خود به خود بسته شوند و دارای قفل باشند
  • دارای فیوز جهت جلوگیری از اتصال برق
  • ارتفاع بالاترین طبقه کا‌بین مواد نباید بیش از 175 سانتی متر باشد. (جهت قابل در دسترس بودن برای کاربر)
  • حتما باید در قسمت جلویی کابین تا در، فضایی جهت گردش هوا وجود داشته باشد، در غیر این صورت دما بالا خواهد رفت و از همان منطقه احتراق صورت می گیرد.
  • حداقل 10 درصد از فضای هر طبقه، بعد از چیدمان باید خالی در نظر گرفته شود
  • در زمان آتش سوزی کابین‌مواد حداقل تا 15 دقیقه باید مقاوم در برابر نفوذ و گسترش آتش به داخل کابین باشد.

جدول زیر طبقه بندی کابین مواد یا حلال را بر اساس مدت زمانی که می تواند در مقابل انتشار آتش به فضای داخل کابین مواد مقاومت کند را نشان می دهد.

تهویه:

تهویه کابین‌مواد شیمیایی برای کنترل بو و خارج کردن بخارات فرار، قابل اشتعال، سمی و خورنده از محیط آزمایشگاه می باشد

انتقال و تهویه هوا از طریق یک فضای امن می باشد، این کانال به اگزاست هود متصل است.

فهرست