میکرومتر داخل سنج

تماس با کارشناسان بخش فروش: 40881249 – 021

میکرومتر داخل سنج

درحالیکه میکرومتر بیرونی برای اندازه گیری قطر بیرونی یک شی به کار میرود، میکرومتر درونی برای اندازه گیری فضای درونی طراحی میشود و در واقع قطر درونی را میسنجد. این میکرومترها بیشتر شبیه یک قلم هستند اما همراه با لوله ی فلزی کوتاهی که محل قرارگیری انگشت در وسطش است که میتواند بچرخد. با چرخیدن این لوله، میکرومتر مثل پرده از هم باز میشود و گسترش می یابد. این هم سپس تا وقتی که هر کدام از دو طرف ابزار به بخش داخلی شی وصل شوند بسط می یابد. وقتی این اتفاق افتاد، از سیستم مدرج وسیله روی بدنه اش برای اندازه گیری می توان استفاده کرد.

 

برچسب: میکرومتر، میکرومتر دیجیتال، میکرومتر ساده، میکرومتر خارج سنج، میکرومتر داخل سنج، میکرومتر عمق سنج

فهرست