کولیس اندازه گیری اختلاف

تماس با کارشناسان بخش فروش: 09106166803

کولیس اندازه گیری اختلاف(difference measurement) : اندازه‌گیری اختلاف یا تفاوت را میتوان با هر کدام از موارد قبل ترکیب کرد. اندازه‌گیری اختلاف در واقع تفاوت بین ابعاد اشیا را به ما میدهد. برای اندازه‌گیری اختلاف اول باید کولیس را بست و دکمه‌ی صفر را فشرد. بعد با استفاده از هر کدام از فنون یادشده در موارد قبل، اولین اندازه‌گیری را انجام داد. سپس، بدون حرکت‌دادن یا بستن کولیس، باید یک بار دیگر دکمه‌ی صفر را فشرد. حالا باید شی دوم را دوباره با تکرار روند یادشده اندازه گرفت. حال باید میزان اندازه‌گیری‌شده را روی صفحه‌نمایش خواند. این عدد نشانگر تفاوت یا اختلاف در ابعاد بین دو شی است. امروزه برخی کولیس‌ های سطح‌بالاتر و حرفه‌ای‌تر دکمه‌ای اضافی دارند که از آن میتوان به جای صفرکردن کولیس استفاده کرد. برای استفاده از این مدل، کافی است اولین اندازه‌گیری را انجام داد، بعد دکمه‌ی مزبور را فشرد، و سپس اندازه‌گیری بعدی را انجام داد. کولیس در اینجا میتواند تفاوت بین دو مورد را محاسبه کند و نمایش دهد.

فروش انواع کولیس از کمپانی های معروف INSIZE, MITUTOYO, ASEMITO, ACCUD 

کولیس اندازه گیری اختلاف

فهرست