عملکرد ترازو رطوبت سنجی

تماس با کارشناسان بخش فروش: 09106166803

عملکرد ترازو رطوبت سنجی

ترازوهای رطوبت‌سنج از روش مذکور در بخش عملکرد دستگاه استفاده میکنند تا رطوبت را با استفاده از میزان ازدست‌رفتن طی فرایندهای خشک‌شدن تعیین کنند. نمونه‌ای مایع یا جامد در بستر ویژه‌ی نمونه قرار داده میشود. ترازو نمونه‌ی اول را اندازه میگیرد. درپوش ترازو را میبندند و دکمه شروع را میفشرند و سپس نمونه خشک میشود. ترازو به‌طور متناوب نمونه را اندازه میگیرد و وزن میکند و وقتی آزمایش تمام شد به‌طور خودکار میزان رطوبت یا محتوای جامد در نمونه‌ی اولیه را محاسبه میکند. بسته به نوع ترازو عملکرد خشک‌کردن میتواند برای زمانی ثابت، در حالتی پیوسته، یا تا رسیدن به درجه‌ی مشخصی از ازدست‌دادن وزن، تنظیم شود. از طرف دیگر، ترازوی رطوبت انعطاف بالایی دارد چراکه اندازه‌گیری رطوبت با استفاده از روش وزنی به نوع ماده بستگی ندارد، و در نتیجه‌اش هیچ خصیصه‌ی مادی یا تنظیمات پیشینی را نباید برای ترازوی رطوبتی وزن‌سنج کنار گذاشت. در عوض، اندازه‌گیری رطوبت براساس روش وزن‌سنجی یا حرارتی‌وزنی بر وزن نمونه اتکا دارد. تنها نکته در روش مذکور این است که نمونه آنقدر حرارت داده شود که ماده رطوبتش را بدون سوختن آزاد کند بنابراین حرارت را باید طوری تنظیم کرد که با تولرانس حرارتی نمونه یا ماده‌ی مورد بررسی سازگار باشد.

تعیین میزان رطوبت باید با اطمینان مناسب و با سرعت مناسب انجام شود طوری که هرگونه مداخله‌ای در فرایند تولید میتوان انجام داد تا از هرگونه وقفه‌ای در عملکردش ممانعت به عمل آورد. یکی از راه‌های سریع و دقیق تعیین رطوبت مکانیسم اندازه‌گیری موسوم به روش حرارتی‌وزنی است که از یک آنالیزور رطوبتی هالوژن استفاده میکند و متداول‌ترین روش اندازه‌گیری رطوبت در اغلب ترازوهای رطوبت‌سنج‌ آزمایشگاه‌های امروزی است. نمونه با استفاده از یک رادیاتور مادون‌قرمز یا لامپ هالوژن وزن و گرم میشود. کمبود وزن به‌طور دائم ثبت میشود و همین که معیار تعیین‌شده برای اندازه‌گیری حاصل شد عملکرد خشک‌کردن پایان مییابد. محتوای رطوبت به‌طور خودکار از روی تفاوت در وزن اندازه‌گیری میشود. آنالیزور رطوبت هالوژنی براساس اصول حرارتی‌وزنی عمل میکند. یعنی وزن آغازین نمونه ثبت میشود، بعد تابشگر هالوژنی نمونه را خشک میکند و همزمان یک ترازوی یکپارچه با همین ادوات به‌طور پیوسته وزن نمونه را ثبت میکند. کل وزن ازدست‌رفته به‌منزله‌ی میزان رطوبت تعبیر میشود. خشک‌کردن با تابشگر هالوژنی توسعه‌ی روش خشک‌کردن با استفاده از پرتو مادون‌قرمز است که یکی از پیشرفت‌های اخیر در عرصه‌ی فن‌آوری میباشد. المنت حرارتی در اینجا از یک لوله شیشه‌ای پر از گاز هالوژن است. وقتی جرم تابشگر هالوژنی در قیاس با جرم تابشگر مادون‌قرمز متعارف بسیار کمتر است، به سریع‌ترین و قابل‌کنترل‌ترین شیوه ممکن میتواند به حداکثر خروجی حرارتی دست یافت. برای رسیدن به نتایج تکرارپذیر در آزمایش‌ها اهمیت زیادی دارد که مکانیسم توصیف‌شده را بتوان با توزیع یکنواخت تابش حرارتی در تمام سطح نمونه همراه کرد. برخلاف آون سنتی که نمونه در آن با استفاده از جریان همرفت حرارت میبیند و طی زمانی طولانی خشک میشود، نمونه‌ها در ترازوی رطوبت تابش مادون‌قرمز یا تابش حرارتی را از لامپ هالوژن جذب میکنند و در نتیجه‌اش بسیار سریعتر گرم میشوند.

برای اطلاع از قیمت ها و برند های موجود با کارشناسان فروش مجموعه تماس حاصل فرمایید.

فهرست