کاربرد تنسایل

تماس با کارشناسان بخش فروش: 40881249 – 021

کاربرد تنسایل

آزمون کشش را برای مقاصد  متنوعی به کار میبرند، و چنانکه اشاره شد نه تنها برای تعیین خصایص مادی و فیزیکی مواد بلکه برای سنجش محص  ولات و تضمین کیفیت آنها، برای بررسی صحت کارایی ادوات، و غیره نیز به کار میرود. در اینجا به برخی از مهمترین کاربردهای این دستگاه و آزمون‌های مربوطه‌اش اشاره میشود:

 • تعیین خصایص مادی و فیزیکی مواد براساس آزمون‌های استاندارد
 • سنجش محصولات و تضمین کیفیت آنها
 • انتخاب ماده یا وسیله‌ای به‌خصوص مناسب برای کاربردی به‌خصوص
 • پیشبینی عملکرد یک ماده حین استفاده تحت تأثیر نیروهای مختلف
 • تعیین تحقق الزامات مرتبط با ویژگی‌های تنظیمی مواد
 • تشخیص روند پیشرفت فرآوری مواد
 • اثبات صحت ویژگی‌های یک ماده یا محصول
 • اثبات کارآیندی محصولات و ادوات
 • تأمین اطلاعات استاندارد لازم برای کاربردهای علمی، مهندسی، و تضمین کیفی
 • تأمین مبنایی برای ایجاد پیوندهای فنی بین مواد
 • تأمین وسایل فنی لازم برای مقایسه محصولات، ادوات، و گزینه‌های مختلف

کاربرد تنسایل

 

برای اطلاع از قیمت ها و برند های موجود با کارشناسان فروش مجموعه تماس حاصل فرمایید.

فهرست