انواع تنسایل

تماس با کارشناسان بخش فروش: 09106166803

انواع تنسایل

آزمون متداول‌ترین دستگاه تنسایل یا تست یا آزمون کشش به دستگاه آزمون کشش یونیورسال موسوم است که کاربردی چندمنظوره دارد. این وسیله با دو قسمت یا بلوک ایستا عمل میکند که یکی از آنها برای طول نمونه مورد آزمایش طراحی شده است و دیگری برای اعمال نیرو بر آن. این وسیله به دو نوع هیدرولیکی و الکترومغناطیسی وجود دارد. در هر دو حالت، دستگاه آزمون کشش میتواند میزان یا ظرفیت فشار، سرعت عملکرد، و دقت کارکرد را مد نظر قرار دهد. میزان فشار به توان دستگاه برای ایجاد نیروی کافی جهت شکستن یا تغییرشکل نمونه اشاره دارد. این نیرو باید طوری باشد که بتواند شرایطی واقعی را ایجاد کند و در صورت لزوم آرام و در صورت لزوم سریع انجام گیرد. کشش‌سنج‌ها یا اکستنتومترها در این شرایط بسیار مفید هستند و میتوان با آنها تست پواسون یا نسبت پواسون یا اثر پواسون را اندازه گرفت چراکه از سنسورهای الکتریکی برخوردار هستند که اطلاعات لازم در مورد مدت زمان اعمال نیرو و کیفیت اعمال نیرو را در نسبت با پاسخ ماده اندازه میگیرند. دستگاه‌های آزمون کشش از نوع الکترومغناطیسی با یک موتور الکتریکی کار میکنند که دنده‌هایش را میتواند عوض کند، سرعتش متغیر و قابل‌تنظیم است، و در چند پیچ میتواند رو به بالا یا پایین حرکت کند. تنظیمات لازم برای تغییر در عملکرد ماشین، تنظیم دنده‌ها، پیچ‌ها،  و موتورش وجود دارند. دستگاه‌های آزمون کشش هیدرولیکی با پیستون عمل میکنند که میتواند تکی یا دوتایی باشد و همچون همه پیستون‌ها حرکت‌های رو به بالا یا پایین دارد. دستگاه‌های هیدرولیک میتوانند به‌صورت دستی عمل کنند طوری که کاربر آنها میتوان تنظیمات لازم را برای اعمال نیرو مشخص کند. اینجا برخلاف دستگاه قبلی تنظیمات به‌صورت دستی انجام میشود و سرعت و دامنه حرکت نیز نسبت به آنها کمتر است و حتی هزینه بیشتری نیز برای نیروی بیشتر لازم دارند.  در نتیجه، امروزه صنایع و مهندسان ترجیح میدهند که در آزمایشگاه‌هایشان بیشتر از دستگاه آزمون کشش دیجیتال و خودکار استفاده کنند که قابلیت تنظیم میزان نیروی واردشونده، سرعت اعمال نیرو، کیفیت اعمال نیرو، جهت اعمال نیرو، و سایر تنظیمات مرتبط را در خود دارد و میتواند با دقت و صحت بالایی برای سنجش دقیق کیفیت مواد مورد آزمون به کار گرفته شود.

برای مشاوره و خرید دستگاه تنسایل با کارشناسان ما تماس حاصل فرمایید.

فهرست