وزنه OIML

تماس با کارشناسان بخش فروش: 09106166803

OIML (شامل E1، E2، F1، F2، M1)

وزنه M1:

این وزنه‌ها وزنه‌های استاندارد برای سنجش و کالیبراسیون ترازوهای استاندارد هستند و بیش از همه در آزمایشگاه‌های عمومی مورد استفاده‌اند. از این وزنه‌ها وقتی استفاده میشود که دقت چندان ضروری نباشد از این وزنه‌ها کالیبره کردن ترازوهای دقت 1 گرم و 0.1 گرم و 0.01 گرم معمولا استفاده می شود.

وزنه E1:

این وزنه‌ها دقیق‌ترین وزنه‌های موجود هستند. این وزنه‌ها را باید روی ترازوهایی با دقت بسیار بالا و حساس استفاده کرد، مثل میکروبالانس‌ها و ترازوهای آنالیتیک. از این وزنه‌ها بیش از همه در کارگاه‌های کالیبراسیون و در صنایع شیمیایی و داروسازی استفاده میشود. جهت تنظیم ترازوهای دقت 0.0001 گرم  و 0.00001 گرم می توان از وزنه های کلاس E استفاده کرد.

وزنه E2:

این وزنه‌های استاندارد دقت بسیار بالایی را فراهم میآورند و میتوانند به‌عنوان استاندارد مرجع برای کالیبراسیون دیگر وزنه‌ها یا برای کالیبره‌کردن ترازوهای آنالیتیک بسیار حساس استفاده شوند.

وزنه F1:

وزنه‌های متداول برای ترازوهای استاندارد دقیق است. این وزنه‌ها درجه‌ی بالایی از دقت دارند اما نسبت به E1 و E2 هزینه‌ی بیشتری دارند. از این وزنه‌ها بیشتر در آزمایشگاه‌ها، کارگاه‌های کالیبراسیون، و بخش‌های کنترل کیفیت استفاده میشود. از وزنه‌های کلاس F جهت تنظیم و کالیبراسیون ترازوهای دقت 0.001 گرم یا 1 میلی گرم استفاده می شود.

وزنهF2:

این وزنه‌ها برای ادوات تجاری اندازه‌گیری وزن در اداره‌ها، کارگاه‌ها، شرکت‌ها، مغازه‌ها و همینطور نزد تکنیسین‌ها مورد استفاده قرار میگیرند.

فهرست