وزنه های ASTM

تماس با کارشناسان بخش فروش: 40881249 - 021

  • 1/ASTM این وزنه ها را می توان به عنوان استاندارد مرجع در کالیبره نمودم دیگر وزنه ها استفاده نمود و برای کالیبراسیون ترازوهای تحلیلی بسیار دقیق از 0/01 میلی گرم تا 0/1 میلی گرم مناسب اند.
  • 2/ASTM این وزنه ها برای کالیبراسیون ترازوهای بسیار دقیق مناسب می باشند که از بالا بارگذاری می شوند و می توانند گستره ای بین 0/001 گرم تا 0/01 گرم را اندازه بگیرند.
  • ASTM/3 این وزنه ها برای کالیبره کردن ترازوهایی با دقت متوسط با گستره ی وزنی بین 0/01 گرم تا 0/1 گرم مناسب می باشند.
  • ASTM/4 این وزنه ها برای کاربردهای دانشگاهی و اندازه گیری وزنی در آزمایش هایی نسبتا آنالیتیک مناسب می باشند.
  • ultra Class این وزنه ها برای دقت بسیار بالا برای ترازوهای آنالیتک و کاربردهای بسیار حساس استفاده می شوند و می توانند تولرانس وزنی را 40 تا 50 درصد بیشتر از موارد مشابه  در دسته بندی های OIML وASTM افزایش دهند.این وزنه ها تقریبا مشابه وزنه های E2 می باشند با این تفاوت که مقدار اسمی شان متفاوت است.

 

برای اطلاع از قیمت ها و برند های موجود با کارشناسان فروش مجموعه تماس حاصل فرمایید.

فهرست