تاییدیه وزنه‌ های کالیبراسیون

تماس با کارشناسان بخش فروش: 09106166803

 تاییدیه وزنه‌ های کالیبراسیون

بسیاری از وزنه‌ها تأییدیه‌ی خاص خودشان را در مورد کالیبراسیون دارند و برخی هم ندارند. داشتن یا نداشتن تأییدیه به نوع آزمایش و فرایندهای مربوطه‌اش بستگی دارد. تأییدیه‌ ی اولیه در این زمینه به اختصار NIST نامیده میشود که اختصاری برای «موسسه‌ی ملی استاندارد و فن‌آوری» National Institute of Standards and Technology میباشد. نداشتن تأییدیه برای مواردی است که به دقت زیادی نیاز نباشد و خطا در انجام اندازه‌گیری ایرادی را موجب نشود. بااین‌حال، استفاده از وزنه‌های آزمایش که دارای تأییدیه‌ی کالیبراسیون هستند باعث میشود که استفاده از وزنه‌ها در اندازه‌گیری اوزان همواره اطمینان‌ بخش باشد.

برای اطلاعات بیشتر با کارشناسان  مجموعه تماس حاصل فرمایید.

فهرست