آون هیبریدسازی

تماس با کارشناسان بخش فروش: 40881249 - 021

آون هیبرید سازی

آون‌های هیبریدسازی یا پیوندسازی برای عیارگیری مولکولی استفاده میشوند. این مدل در آزمایشگاه‌های زیست‌شناسی مولکولی، آزمایشگاه‌های پژوهشی، و دیگر آزمایشگاه‌های مرتبط با آنالیز DNA، RNA، یا پروتئین استفاده میشوند. چرخش دائمی صفحات درونی این مدل باعث میشود که پراب‌های مورد استفاده برای تشخیص پروتئین‌ها به‌طور یکنواخت در غشاها توزیع شوند که نتیجه‌اش نتایج مطمئن‌تر است. این آون‌ها قابلیت کنترل دما، حساسیت به دما، تنظیم دما، و تنظیم سرعت و تغییر سرعت چرخش را دارند.

فهرست