آون خشک کننده با جریان همرفت تحمیلی

تماس با کارشناسان بخش فروش: 40881249 - 021

آون حرارت دهنده/ خشک کننده با جریان همرفت تحمیلی

آون‌های همرفت فشرده یا متحرک با یک فن یا بادبزن در درون دیواره‌ی آون ساخته میشوند که سبب چرخش هوای گرم درون آون در سراسرش میشود. در واقع، این آون یک تبادل حرارتی اجباری یا زورکی را انجام میدهد طوری که هوای گرم را مجبور میکند که درون محفظه به گردش درآید و به همین خاطر به آن همرفت فشرده یا متحرک میگویند. این مدل گرمای یکنواختی ایجاد میکند و پس از عملیات نیز حرارت در آن سریعاً کاهش مییابد. از این مدل در روندهای مرتبط با محیط‌های کاشت و نمونه‌ها استفاده میشود چراکه در اینجا به کنترل دقیق گرمای یکنواخت نیاز است. این مدل بسته به فضای آزمایشگاهی میتواند رومیزی، زیرمیزی، یا ایستاده باشد. ویژگی این مدل تهویه‌های ورودی و خروجی قابل‌تنظیم، پوشش‌ها و دریچه‌های لغزان، حفاظ‌های قابل‌تنظیم، ایمنی بالا برای حفاظت از حرارت بیش‌ازاندازه، و المنت‌های حرارتی مجزا است.

همرفت

برای اطلاع از قیمت ها و برند های موجود با کارشناسان فروش مجموعه تماس حاصل فرمایید.

فهرست