هات پلیت آلومینیومی معمولی

تماس با کارشناسان بخش فروش: 40881249 – 021

هات پلیت آلومینیومی معمولی

مناسب برای تقطیر و تجزیه، کار با معرف‌های آبی گرمایی، برای حرارت‌دادن نیمه‌هادی‌ها، تجزیه اسیدها/بازها، خشک‌کردن نمونه‌ها، حرارت‌دادن به معرف‌های عام، برای تبخیرها، با مقاومت شیمیایی مناسب، قابلیت تمیزکاری آسان، هدایت گرمایی بسیار خوب، پخش یکنواخت گرما در سراسر سطح، واجد ترموستات هیدرولیک مرتبط با فرایندهای حرارت‌دادن به مواد پیچیده در دمای پایین، با حفاظ‌های ضدتشعشع ویژه که دستگاه را حین عملکرد پیوسته‌اش خنک نگه میدارد.

فهرست