کارکرد انکوباتور

تماس با کارشناسان بخش فروش: 40881249 – 021

کارکرد انکوباتور

 در هر آزمایشگاهی ضرورت دارد که یک محیط عاری از آلوده و پایدار وجود داشته باشد که بتواند برای مقاصد مورد نظر استفاده شود، خصوصاً وقتی آزمایشی در عرصه‌ی میکروبیولوژی باشد که حساسیت‌های خاص خودش را دارد. انکوباتورهای آزمایشگاهی پاسخگوی این نیاز مهم هستند که باعث میشود بتوان از آنها در محیط‌های کاشت میکروبیولوژیک، کاشت سلول‌ها، کاشت بافت‌ها استفاده کرد. انکوباتورها میتوانند عوامل حیاتی را برای یک محیط رشد اولیه فراهم آورند، از جمله میتوانند دما، رطوبت، تهویه، و دی‌اکسید کربن را در محفظه‌شان کنترل و تنظیم کنند. انکوباتور بهترین وسیله برای رشد و نگهداری محیط‌های کشت باکتری به حساب میآید. هر آزمایشگاهی که میخواهد سلول‌ها و باکتری‌ها و سایر میکروارگانیسم‌ها را مورد کاشت و در نتیجه مورد آزمایش قرار دهد به انکوباتور نیاز دارد. انکوباتورها نمیگذارند که تغییرات نالازم و مضر در دما، رطوبت، دی‌اکسید کربن، و اکسیژن برای سلول‌ها ایجاد شوند. بیشترین استفاده از انکوباتورها در همه‌ی این حوزه‌ها مطالعه‌ی محیط‌های کشت بافت و سلول است. برای این کار تکه‌هایی از بافت زنده‌ی حیوان یا گیاه یا انسان را جدا میکنند و آنها را در محیط‌هایی کنترل‌شده نگه میدارند تا رشدش را مورد بررسی قرار دهند. در مراکز درمانی از انکو‌باتور برای بررسی رشد باکتری‌ها، نطفه‌ها، محیط‌های کشت بافت یا سلول، نگهداری از اطفال، و در آزمایشگاه‌های میکروبیولوژی برای کمک به رشد میکروب‌ها و نیز برای کمک به زایش جوجه‌ها از تخم استفاده میشود. انکو‌باتور ها از قدیم‌الایام فن مصنوعی زایش جوجه‌ها از تخم‌ها بودند. در واقع آنها به زایش جوجه‌ها بدون وجود مرغ‌ها یاری میرسانند. آنها در اصل در همه‌ی این کاربردها یک محیط طبیعی برای رشد ارگانیسم را شبیه‌سازی میکنند طوری که سطح دما، رطوبت، تهویه، و دیگر عوامل متناسب با فضایی طبیعی یا مقاصد آزمایشی هر عرصه باشد. در نتیجه، انکو‌باتور ها برای محافظت از کودکان پیشرس، یعنی مراقبت از اطفالی که زودتر از موعد به دنیا آمده‌اند، به کار میروند. این وسیله میتواند از آنها در برابر بیماری‌ها، آلرژی‌زاها، سروصداهای محیطی، نورهای شدید، و دیگر خطرات مراقبت کنند تا کودکان پیشرس بتوانند در صورت امکان از رشد مناسب برخوردار شوند.

انکو‌باتور

برای اطلاع از قیمت ها و برند های موجود با کارشناسان فروش مجموعه تماس حاصل فرمایید.

فهرست