کوره های خاکسترساز

تماس با کارشناسان بخش فروش: 09106166803

کوره خاکسترساز

کوره های خاکسترساز : از این کوره‌ها برای سوزاندن، پاکسازی، پودرکردن و خاکسترکردن استفاده میشود. گستره‌ی حرارتی این کوره‌ها از 210 تا 1800 درجه سانتی‌گراد است و به همین خاطر میتواند برای فرایندها مختلفی استفاده شود. این کوره‌ها در انواع متفاوتی برای کاربردهای آزمایشگاهی و صنعتی در ابعاد و اشکال متنوع طراحی میشوند. علاوه بر خاکسترسازی، از این کوره‌ها برای تعیین میزان کربن و هیدروژن، آزمایش روی ذغال‌ها و مواد مرتبط، بررسی سولفور، آنالیز قابلیت احتراق، بررسی خصلت‌های ذوب‌شدن، تست‌های استاندارد بر روی مواد فرّار، و بررسی میزان رطوبت استفاده میشود.

کوره های خاکسترساز

برچسب: کوره، کوره آزمایشگاهی، کوره الکتریکی، کوره محفظه دار، کوره خلا، گاز خنثی و فضای رادیواکتیو، کوره گداخت، کوره خاکسترساز

فهرست