کارکرد همزن ‌مکانیکی

کارکرد همزن ‌مکانیکی: از همزن های مکانیکی برای مخلوط کردن موادی با ویسکوزیته ی بالا استفاده میشود که همزن های مغناطیسی قادر به انجامش نیستند. این مهمترین خصیصه ی این همزن ها و کیفیت متمایز آنها از سایر همزن ها محسوب می شود. این همزن ها هم در آزمایشگاه های صنایع و هم در آزمایشگاه های پژوهشی مورد استفاده قرار میگیرند. از جمله کارکردهای مهم این دستگاه عبارتند از :

  • ترکیب کردن و مخلوط کردن مایعات مخلوط نشدنی
  • ترکیب کردن و مخلوط کردن مواد حل نشدنی در مایعات
  • پودرکردن بافت ها برای تولید دزهای درمانی پایین و بالا
  • تصفیه ی آب فاضلاب و سایر پساب های آلوده
  • صنایع تولید جوهرها، رنگها، روکشها، چسبها
  • صنایع تولید پلاستیک، پلیمر، اورتان
  • آماده سازی محیط های آزمایشی
  • صنایع تولید مواد خوراکی و نوشیدنی

همزن ‌مکانیکی

مکانیسم همزن مکانیکی

در تصویر زیر مکانیسم یک دستگاه همزن مکانیکی همراه با اجزای مختلفش را میتوان رویت کرد :

همزن ‌مکانیکی

 

فهرست