انواع جریان در همزن‌مکانیکی

انواع جریان در همزن‌مکانیکی

پروانه ها در یک همزن سه نوع جریان تولید میکنند:

  • جریان محوری
  • جریان شعاعی
  • جریان مماسی
  • جریان محوری: میتواند از بالا تا پایین ظرف حاوی محلول را به حرکت درآورد و برای تشکیل لایه ها یا تعلیق مواد جامد ایده ال است. نیروی برشی در اینجا پایینتر است اما شدت جریان در قیاس با جریان شعاعی قویتر است .
  • جریان شعاعی: میتواند مایع را به چپ و راست و سپس به بالا یا پایین حرکت دهد و در نهایت به مرکز برگردد. جریان شعاعی برای کاربردهایی مناسب اند که نیازمند نیروی برشی بالا باشند، برای مثال برای عمل امولسیون یا انتشارگاز مایع. در نسبت با جریان محوری، در اینجا با افزایش جریان برشی، شدت جریان کمتری تولید میشود .
  • جریان مماسی: مایع را به صورت افقی در پیرامون ظرف به حرکت درمیآورد. این جریان بیش از همه برای مخلوط کردن موادی با ویسکوزیته ی بسیار بالا مناسب است. نیروی برشی پایین است و جریان عمودی بسیار کمی وجود دارد .

 

برچسب: همزن مکانیکی، همزن آزمایشگاهی، میکسر، میکسر آزمایشگاهی، همزن مکانیکی استاندارد، همزن الکترونیکی

فهرست