عملکرد دماسنج دیجیتالی

دماسنج دیجیتال وسیله‌ای برای اندازه‌گیری بسیار دقیق دما یا شیب تغییر دما میباشد. این وسیله از سنسور دما و مبدل دمایی تشکیل میشود. سنسور میتواند به‌صورت پراب‌های متعارف باشد که هم قابلیت استفاده در فضای داخلی و هم در فضای بیرونی را دارد. پراب‌ها دما را با استفاده از سنسورهای حرارتی اندازه میگیرند و آن را به مبدل داخلی دستگاه انتقال میدهند و مبدل نیز سپس آن را براساس یک مکانیسم پردازش کامپیوتری به یک مقدار عددی تبدیل میکند که بر روی نمایشگر نشان داده میشود و میتوان مطالعه کرد. این دماسنج‌ها میتوانند گستره‌ای دمایی بین 50- تا 200 درجه سانتی‌گراد را اندازه بگیرند و نشان بدهند و از همین‌رو برای نظارت بر دمای آزمایشگاه و خود آزمایش‌ها و فرایندهایش بسیار ضرورت دارند. این ترمومترها میتوانند دمای بیرونی، دمای درونی، و دمای محیطی را به‌طور مشخص در نسبت با فضای آزمایش نشان بدهند. این ترمومترها همینطور برای اندازه‌گیری در کنار ادوات دیگر به کار میروند و میتوان آنها را روی یخچال‌ها، فریزرها، انکوباتورها، و دیگر ادوات سوار یا نصب کرد و سپس بدون بازکردن درهای این وسایل دمایشان را اندازه گرفت. یک پراب فولادی ضدخوردگی به‌صورت بافری دمایی برای ترمومتر عمل میکند و تغییر دما را به دستگاه انتقال میدهد. این وسیله میتواند به خاطر این ویژگی‌ها در آزمایشگاه‌های بسیار مختلفی همچون صنایع غذایی، آب‌وفاضلاب، کشاورزی، آب‌وهوا، بوم‌شناسی و محیطی، پزشکی و درمانی به کار برود، از جمله برای اندازه‌گیری در هوای آزاد، مایعات، گازها، و مواد خطرناک، اندازه‌گیری دمای سطوح، اندازه‌گیری نمونه‌ها و محفظه‌های وسایل دیگر، در شرایط بسیار پرخطر و دشوار و بسیار گرم، و موارد مشابه. همه‌ی ترمومترهای دیجیتال یک نمایشگر یا ال‌سی‌دی بسیار روشن دارند که اطلاعات و نتایج اندازه‌گیری را در اختیار کاربران میگذارد. امکان اندازه‌گیری و نشان‌دادن حداکثر و حداقل دما، هشدارهای مرتبط با عملکرد دستگاه، حافظه‌ی مناسب، یونیت‌های قابل‌انتخاب روی پنل باعث شده‌اند که کارآیندی این دستگاه بسیار بالا باشد. در نتیجه، هر جا به اندازه‌گیری دقیق دما نیاز باشد به این وسیله نیز نیاز است. به عبارت دیگر، میتوان گفت همه‌ی آزمایشگاه‌ها و همه‌ی صنایع بی‌آنکه نیازی به ذکر نام‌شان باشد به این وسیله نیاز دارند.

فهرست