دماسنج دیجیتال ترموکوپلی

از دیگر انواع بنیادی ترمومتر میتوان به ترمومترهای ترموکوپلی اشاره کرد که از روی دو ترموکوپل توکار یا از روی ورودی ناشی از  ترموکوپلهای بیرونی استفاده میکند تا دما را اندازه بگیرد. یک ترموکوپل در واقع یک وسیله ی حسگر دما به حساب میآید که از دو فلز یا رسانای نامتشابه ساخته میشود که از یک  طرف به هم وصل میشوند. ترموکوپلها از پدیدهای به نام اثر زبک استفاده میکنند. وقتی یک رسانا در معرض یک بردار حرارتی قرار میگیرد ولتاژی تولید میکند که به اثر زبک موسوم است. فلزهای مختلف وقتی در معرض نیروهای گرمایی قرار میگیرند ولتاژهای مختلفی را تولید میکنند. تفاوت اندک در ولتاژ الکتر یکی که فلزهای نامتشابه تولید میکنند در تناسب است با تفاوت حرارت بین طرف حسگر ترموکوپل و دمای مرجع. از روی این تفاوت میتوان دمای دقیق را تعیین کرد. هر دو فلز یا آلیاژ فلزی متفاوتی میتوانند اثر ترموالکتر یک را از خود نشان دهند، اما تنها فلزات اندکی هستند که به عنوان ترموکوپل به کار میروند. برای مثال میتوان به آنتیموان و بیسموت، مس و آهن، یا مس و کنستانتن )آلیاژی از مس و نیکل(، و در ترموکوپلهای حرارت بالا، میتوان به پلاتین و رودیم یا پلاتین و آلیاژ رودیم و پلاتین اشاره دارد. ترموکوپلها امروزه یکی از پرکار بردترین سنسورهای دمایی موجود هستند. آنها برای کار بردهای اندازه گیری و کنترل در مجتمع های صنعتی و تجاری در کنار ترموستات ها و دیگر سنسورهای حرارتی به کار میروند. محبوبیت فراوان ترموکوپلها تا اندازهای ناشی از سادگی، انطباق پذیری، و هزینه ی مناسب آنهاست. محدودیت اصلی در مورد ترموکوپل ها دقت آنهاست که میتواند تا یک درجه سانتیگراد خطا در سیستم اندازه گیری اش وجود داشته باشد. دماسنج دیجیتال ترموکوپلی سیگنال الکتریکی ترموکوپلها را میخوانند و حرارت را نشان میدهند. آنها همچنین میتوانند چند ترموکوپل را به طور همزمان اندازه بگیرند و نشان دهند. کار بردهای پیشرفت های همچون ثبت اطلاعات همچون دیتالاگرها و وجود آلارم ها نیز گاهاً در برخی مد لها موجود هستند.

برای اطلاع از قیمت ها و برند های موجود با کارشناسان فروش مجموعه تماس حاصل فرمایید.

فهرست