الکترود pH متر

تماس با کارشناسان بخش فروش: 09106166803

الکترود های PH متر

الکترودهای PH متر از شیشه‌ای با ساخت و ترکیب ویژه تهیه می شوند که اشباع یون هیدروژن را تشخیص میدهد. این شیشه معمولاً از یون‌های فلز قلیا ساخته میشود. یون‌های فلز قلیا شیشه و یون‌های هیدروژن محلول با همدیگر وارد یک واکنش یونی میشوند و اختلاف پتانسیل ایجاد میکنند. پراستفاده‌ترین نوع پراب پی‌اچ عملاً دو الکترود در کنار هم هستند. یک بخش را الکترود اندازه‌گیری پی‌اچ میخوانند و دیگری را الکترود ارجاع‌ مینامند. پتانسیل ایجادشده در فصل‌مشترک بخش اندازه‌گیری به خاطر وجود یون‌های هیدروژن آزاد در محلول است. پتانسیل بخش ارجاع با یک المنت داخلی تولید میشود که با محلول اصلی در تماس است. این پتانسیل همواره ثابت است. خلاصه‌اش اینکه، الکترود اندازه‌گیری پی‌اچ یک ولتاژ متغیر و الکترود ارجاع یک ولتاژ ثابت را به بخش اندازه‌گیر تحویل میدهند. سیگنال ولتاژ تولیدشده به‌وسیله‌ی پراب پی‌اچ یک سیگنال بسیار کوچک با امپدانس بالا است. امپدانس ورودی نیازمند آن است که تنها با وسیله‌ای دارای مدارهایی با امپدانس بالا مجرای مشترک بسازد. الکتروهای پی‌اچ در انواع مدل‌ها برای هم آزمایشگاه‌ها و هم کاربردهای صنعتی ساخته میشوند. همه‌ی این الکترودها از شیشه تشکیل میشوند و در نتیجه مستعد آن‌اند که بشکنند. الکترودها برای اندازه‌گیری محیط‌هایی غالباً مایع طراحی میشوند. آنها برای استفاده در حلال‌ها طراحی نمیشوند که برخی از آنها ممکن است فاقد هرگونه یون هیدروژن آزاد باشد. الکترود پی‌اچ، به خاطر ماهیت اشباعش، نیازمند آن است که همیشه مرطوب نگه داشته بشود. شیشه برای آنکه درست عمل کند باید رطوبت داشته باشد یا هیدراته شود. برای آنکه فرایند تبادل یونی رخ بدهد هیدرات‌کردن الزامی است. اگر یک سنسور پی‌اچ باید خشک شود، بهترین کار این است که آن را برای مدت نیم ساعت زیر شیر آب قرار داد. الکترودهای پی‌اچ مفصل‌هایی دارند که به محلول داخلی الکترود اندازه‌گیری اجازه میدهد به درون محلول مورد اندازه‌گیری نشت کند. این مفصل میتواند با ذرات درون محلول گرفته و بسته شود و همینطور میتواند آلودگی با یون‌های فلزی محلول را افزایش دهد. اگر  تشخیص داده شد که یک مفصل گرفته شده است، آن‌وقت بهترین کار این است که سنسور را زیر شیر آب گرم با استفاده از صابون شست تا ماده‌ی مزبور حل گردد و مفصل تمیز شود. تست‌کننده‌های پی‌اچ همواره باید در وضعیتی مرطوب نگهداری شوند. وقتی از آنها استفاده نمیشود، بهترین کار این است که الکترودها را در بافر 4 یا بافر 7 نگهداری کرد. بافر ماده‌ای است که با خنثی‌کردن اسید و قلیای موجود در محلول موجب تثبیت یون هیدروژن متمرکز در آن میشود و یک‌جور ماده‌ی تثبیت‌کننده است که به‌صورت محلول بافر استفاده میشود. پایان عمر الکترودها معمولاً میتواند با پاسخ‌های کند، خواندن‌های پرخطا، یا خواندنی که تغییر نمیکند، مشخص شود. وقتی این اتفاق میافتد، الکترود را دیگر نمیتوان کالیبره کرد. الکترودهای پی‌اچ شکننده‌اند و طول عمر محدودی دارند. اینکه یک الکترود چقدر میتواند دوام بیاورد بستگی به هم کاربردهایش برای اندازه‌گیری پی‌اچ دارد و هم به اینکه پراب چقدر خوب نگهداری و حفظ میشود. هرچه فضای مورد استفاده از آنها تندتر و شدیدتر باشد، طول عمر کمتر است. به همین خاطر ایده‌ی خوبی است که یک سنسور پی‌اچ ذخیره را در دسترس داشته باشید تا در چنین مواردی بتوانید از آن استفاده کنید.

برچسب: پی اچ متر، pH Meter، پی اچ متر رو میزی، پی اچ متر قابل حمل، پی اچ متر پرتابل، پی اچ متر قلمی، pH Meter رومیزی، pH Meter قلمی، pH Meter قابل حمل، pH Meter پرتابل، pH متر

فهرست