کالیبره کردن PH متر

تماس با کارشناسان بخش فروش: 40881249 – 021

کالیبره کردن PH متر

الکترودهای پی‌اچ مثل باطری‌ها هستند. آنها با گذر زمان و ضمن استفاده کیفیت اصلی‌شان را از دست میدهند. وقتی عمری از یک الکترود میگذرد، مقاومت شیشه‌هایش تغییر میکند. ایت مقاومت هم پتانسیل الکترود را عوض میکند. به همین خاطر، الکترودها را باید به‌طور متناوب کالیبره کرد. کالیبره‌کردن در محلول بافر پی‌اچ این تغییر را اصلاح میکند. کالیبره‌کردن هر وسیله‌ی اندازه‌گیری پی‌اچ همواره باید با بافر 7 شروع شود که نقطه‌ی صفر برای کالیبره‌کردن است. اشل pH یک اشل میلی‌ولت هم‌اندازه است. اندازه‌گیری در اشل میلی‌ولت بین 420+ تا 420- میلی‌ولت است. در پی‌اچ 7 مقدار میلی‌وقت صفر است. هر تغییر پی‌اچ با تغییری در گستره‌ی بین 60+ میلی‌ولت تا 60- میلی‌ولت اختلاف تناظر دارد. وقتی مقادیر پی‌اچ اسیدی‌تر میشوند، مقادیر میلی‌ولت بزرگ‌تر میشوند. برای مثال، یک پی‌اچ 4 با مقدار 180 میلی‌ولت تناظر دارد. وقتی مقادیر پی‌اچ بازی‌تر میشوند، مقادیر میلی‌ولت منفی‌تر میشوند؛ مثلاً پی‌اچ=9 با 120- میلی‌وقت متناظر است. کالیبره‌کردن مضاعف پی‌اچ با استفاده از بافر 4 یا 10 دقت اندازه‌گیری را در وسیله افزایش میدهد.

اینجا روش عمومی مورد استفاده در اغلب پی‌اچ‌مترهای دیجیتال را میآوریم. برخی تست‌کننده‌های پی‌اچ به فنون متفاوتی نیاز دارند که تنها اندکی با همدیگر فرق دارند. در هر مورد باید دستورالعمل‌های لازم را برای روندهای خاص آنها مطالعه کرد.

  1. تنظیمات دمای وسیله‌ی اندازه‌گیری باید با دمای بافرهای مورد استفاده تناظر داشته باشد، یا یک جبرانگرخودکار دما را باید به کار گرفت.
  2. اگر جبران خودکار دما مورد استفاده گرفته باشد، باید پی‌اچ‌متر را روی تنظیم خودکار قرار داد.
  3. الکترود تمیز را در بافر پی‌اچ 7 در دمای محیطی اتاق آزمایش قرار دهید.
  4. با استفاده از دکمه‌های تنظیم استاندارد روی صفر یا موازنه با صفر، خواندن پی‌اچ را دقیقاً روی 7 تنظیم کنید.
  5. الکترود را آب تقطیرشده یا یون‌زدایی‌شده شستشو دهید (این روند برای مرحله‌ی اول کالیبره‌کردن است. تا گام هشتم ادامه دهید تا به مرحله‌ی دوم کالیبره‌کردن برسید.)
  6. الکترود را درون بافر دوم قرار دهید، که میتواند پی‌اچ 4 یا پی‌اچ 10 باشد.
  7. وضعیت خواندن پی‌اچ را برای نشان‌دادن مقدار صحیح، با استفاده از کنترل‌های کالیبره تنظیم کنید.
  8. وضعیت خواندن پی‌اچ را برای خواندن مقدار صحیح، با استفاده از کنترل‌های تنظیم دقیق، تنظیم کنید.

کالیبره کردن PH متر

برچسب: پی اچ متر، pH Meter، پی اچ متر رو میزی، پی اچ متر قابل حمل، پی اچ متر پرتابل، پی اچ متر قلمی، pH Meter رومیزی، pH Meter قلمی، pH Meter قابل حمل، pH Meter پرتابل، pH متر

فهرست