تکنولوژی ساختار و عملکرد حمام اولتراسونیک 

هر کدام از حمام‌های التراسونیک ممکن است از تکنولوژی متفاوتی برای ترنسدیوسرها و ژنراتورهایش برخوردار باشد.

1) ترنسدیوسر: وسیله‌ای ساخته‌شده از مواد سرامیک است که وقتی با یک پالس الکتریکی تحریک میشود شکلش به‌طور فیزیکی تغییر میکند. برعکسش هم صحت دارد. وقتی به‌طور فیزیکی نیرویی به ترنسدیوسر القا شود، جریانی الکتریکی در تناسب با نیروی القاشده تولید میکند. انواع مختلفی از ترنسدیوسرها وجود دارند که برخی از فریت یا هیدرواکسید آهن، و برخی ترکیبی از فلزات و مواد معدنی مثل کوارتز هستند که اثری مشابه تولید میکنند.

2) ژنراتور: ژنراتور التراسونیک به ترنسدیوسرها انرژی را انتقال میدهد. ژنراتور انرژی الکتریکی را از منبع انرژی به شکلی تبدیل میکند که برای انتقال انرژی مؤثر به ترنسدیوسرها در فرکانس‌های مطلوب مناسب است. ژنراتور سیگنال الترونیک با ولتاژ بالا را تولید میکند و آن را به ترنسدیوسرها میفرستد. وقتی ترنسدیوسر سیگنال را دریافت میکند با تغییر شکل پاسخ میدهد. گستره‌ی پاسخ ترنسدیوسر فرکانس ژنراتور را تعیین میکند. از آنجا که گستره‌ی پاسخ ترنسدیوسر محدود است، سیگنال حاصل از ژنراتور باید به گستره‌ی پاسخ ترنسدیوسر نزدیک باشد.

3) کنترل فرکانس روبنده: فرکانس روبنده یک مدار است که برای ژنراتور التراسونیک طراحی میشود. اثرش این است که باعث میشود سیگنال ارسال‌شده به ترنسدیوسر متناسب با دوره‌ی زمانی تنظیم‌شده‌ای تغییر کند. نتیجه‌اش این است که موج درون محفظه را متناوباً بالا و پایین میبرد. این کار باعث توزیع یکنواخت‌تر انرژی درون محفظه میشود. همچنین نمیگذارد که ادوات حساس به‌واسطه‌ی فرکانس لطمه ببینند.

4) کنترل شدت: کنترل شدت نیرو به این خاطر طراحی میشود که به کاربر دستگاه اجازه دهد که او بتواند ولتاژ کلی ترنسدیوسر نصب‌شده در انتهای محفظه را کاهش دهد. این دستگاه اساساً پالس توان را پایین‌تر از نقطه‌ی اوج موج میآورد. این کار باعث میشود که توان ارسال‌شده به مایع کاهش یابد و در نتیجه‌اش میزان نیروی انفجار درونی حباب‌های ناشی از کویتاسیون کم شود.

5) سوئیچ موج: برخی ژنراتورها سوئیچی دارند که پالس ارسال‌شده به ترنسدیوسرها را در هر نیم‌موج قطع میکنند. این باعث میشود که گاز سریعتر از محلول تخلیه شود. در محفظه‌هایی با فرکانس‌های بالاتر، فرکانس بالاتر به فرایند حذف گاز کمک میکند. یک محفظه بدون کنترل فرایند حذف گاز حدودً طی 20 دقیقه از گاز خالی میشود.

تکنولوژی حمام اولتراسونیک

برای اطلاع از قیمت ها و برند های موجود با کارشناسان فروش مجموعه تماس حاصل فرمایید.

فهرست