گیره های دو و سه انگشتی

تماس با کارشناسان فروش: 09106166803

گیره های دو و سه انگشتی

گیره‌های سه‌انگشتی استانداردترین نوع گیره در همه‌ی آزمایشگاه‌ها هستند. این گیره‌ها شامل سه گیره به‌صورت سه انگشت یا سه پنجه هستند که میتوانند ادوات گوناگون خصوصاً شیشه‌آلات را محکم بگیرند و نگه دارند. آنها همچنین دارای یک بازوی استوانه‌ای متصل هستند که سبب میشود بتوان فاصله بین انگشت‌ها از تکیه‌گاه را تغییر داد. همه‌ی انواع این گیره‌ها در اندازه‌های مختلف کوچک، متوسط، و بزرگ طراحی میشوند. گیره‌های کوچک برای گرفتن و نگه‌داشتن ادوات استوانه‌ای باریک مثل ترمومترها و پراب‌های حرارتی به کار میروند. گیره‌های متوسط برای شیشه‌آلات مفصل‌دار مورد استفاده قرار میگیرند. گیره‌های بزرگ برای وسایل بزرگتر مثل ستون‌های کروماتوگرافی و ادوات خلأ استفاده میشوند. برخی از گیره‌ها واجد دو پیچ پروانه‌ای برای تنظیم انگشت‌های گیره و برخی واجد یک پیچ برای تنظیم آنها هستند. این گیره‌ها گاهی به‌صورت دوانگشتی نیز ارائه میشوند. و در این حالت نیز خصوصیات متنوع گیره‌های سه‌انگشتی را دارند، یعنی ممکن است دارای یک یا دو پیچ پروانه‌ای برای تنظیم انگشت‌ها باشند، و نیز ممکن است در اندازه‌های مختلف از کوچک تا متوسط تا بزرگ طراحی شوند. جدا از اینکه گیره‌های انگشتی از نوع دوانگشتی باشند یا از نوع سه‌انگشتی، همه‌شان به یک نگهدارنده نیاز دارند تا بازوی آنها را به پایه‌ی میله‌ای یا به تکیه‌گاه و چارچوب اصلی وصل کند. در تصاویر پایین نمونه‌هایی از این نگهدارنده را میتوان دید که متداول‌ترین نوع از نگهدارنده‌های گیره‌های انگشتی محسوب میشوند. برخی از این نگهدارنده‌ها میتوانند با مفصل گردان عمل کنند طوری که به‌راحتی بر روی پایه‌ی میله‌ای یا تکیه‌گاه میچرخند و میتوانند در جهات مختلف تنظیم شوند. با این حال، برخی از انواع گیره‌ها طوری طراحی شده‌اند که نگهدارنده‌ها را در طراحی خودشان دارند و به‌صورت یکسره شامل گیره و نگهدارنده ساخته شده‌اند. از این گیره‌ها میتوان برای مقاصد مختلف در موقعیت‌های ویژه استفاده کرد، از جمله برای نگهداری ترمومترها روی دیواره‌ی یک حمام آب. برخی از این نوع گیره‌های یکسره شامل گیره و نگهدارنده نیز به‌صورت گیره‌هایی ثابت ساخته شده‌اند که قابل‌تنظیم نیستند و هر بار باید محل قرارگیری گیره را نیز مشخص کرد.

فهرست