گیره های زنجیری و ستونی

تماس با کارشناسان فروش: 40881249 – 021

گیره های زنجیری و ستونی

ادوات آزمایشگاهی استوانه‌ای بزرگتر مثل استوانه‌ها، باطری‌های ویژه معرف‌ها، برخی بشرها، ستون‌های کروماتوگرافی، و ظروف ویژه‌ی فرایندهای تبلور را اغلب دشوار میتوان با استفاده از گیره‌های انگشتی محکم نگه داشت. در این شرایط استفاده از گیره‌های زنجیری ایدئال است. این گیره‌ها در دو مدل ساخته میشوند. مدل اول با یک سرلوله، کلاهک، یا باله‌ی لبه‌دار طراحی میشود که نمیگذارد ادوات متصل‌شده کج شوند و ماده درون‌شان بیرون بریزد. مدل دوم مشابه مدل اول است اما با یک بند و نوار نازک‌تر طراحی میشود. هر دو مدل از این نوع گیره های آزمایشگاهی با بندهای باز طراحی میشوند. برای استفاده از آنها، کار بر زنجیر را محکم پیرامون ادوات میکشد و بند را میبندد تا بدنه را کامل بپوشاند و بگیرد. سپس پیچ پروانه ای سفت میشود تا زنجیر محکم کشیده شود و در نتیجه اش یک چفت وبست مناسب برای نگهداری ادوات ایجاد شود گیرههای ستونی مشابه گیره های رادیاتور هستند که به بازویی رابط وصل میشوند. برای کار با این گیره، نوار فلزی حلقوی را از داخل مجرای تعبیه شده اش عبورمی دهند و بعد با استفاده از پیچ گیره را با چرخ حلزونی سفت میکنند.

گیره های زنجیری

فهرست