کاربردهای سانتریفیو‌ژ

تماس با کارشناسان بخش فروش: 09106166803

سانتریفیو‌ژچه کاربردهایی دارد؟

سانتر‌یفیوژها را میتوان برای انبوهی کاربرد مختلف استفاده کرد، چراکه امروزه انواع بسیار متفاوتی از سانتریفیوژها وجود دارند که هر کدام بسته به استفاده‌های مربوطه در آزمایشگاه‌ها به کار گرفته میشوند. قطعاً سانتر‌یفیوژ ها کاربردهای بسیاری دارند، اما در هر جا که مسئله تفکیک دو مؤلفه یا جز از همدیگر باشد باید گفت که سانتریفیو‌ژ میتواند ابزار مفیدی محسوب شود. در هر صورت، معمولاً از سانتر‌یفیوژ ها برای این مقاصد بهره برده میشود:

 • تفکیک ترکیباتی با چگالی‌های نزدیک به هم
 • تفکیک مایعات مخلوط‌نشدنی
 • رسوب‌گذاری جامدات معلق
 • تفکیک خون
 • تفکیک ذرات حل‌نشدنی (مثل پروتئین‌های حل‌نشدنی در یک محلول پروتئین)
 • تفکیک ایزوتوپ
 • محیط‌های شبیه‌سازی جاذبه برای اخترشناس‌ها
 • تفکیک کِرِم‌ها
 • کارکرد چرخش در ماشین‌های لباس‌شویی
 • تفکیک ته‌نشست‌های فاضلابی
 • سنتز مواد در محیطی با جاذبه‌ی بالا

برای اطلاع از قیمت ها و برند های موجود با کارشناسان فروش مجموعه تماس حاصل فرمایید.

سانتر‌یفیوژ

برچسب: سانتریفیوژ، سانتریفیوژ آزمایشگاهی، سانتریفیوژ سیتولوژی (سلول شناسی)، سانتریفیوژی هماتوکریتمیکروسانتریفیوژ، اولترا سانتریفیوژ، سانتریفیوژهای یخچال‌دار، سانتریفیوژهای جدا کننده اجزای خونی، (بالینی)سانتریفیوژهای خلاء، سانتریفیوژهای افتراقی، سانتریفیوژهای گازیسانتریفیوژهای شستشو دهنده سلول

 

فهرست