کلر سنج

تماس با کارشناسان بخش فروش: 40881249 - 021

کلرسنج

کلر سنج وسیله ای آزمایشگاهی است که برای اندازه گیری و تعیین میزان اشباع یون های کلرید در یک محلول به کار می رود. کلر سنج از فرآیند موسوم به کولن سنجی برای انجام این اندازه گیری بهره می برد که عبارت است از یک روش آنالیز الکتروشیمیایی که بر اساس اندازه گیری کمیت های الکتریکی می توانند میزان اشباع کلرید در مایعات زیست شناختی همچون سرم خون،پلاسمای خون،ادرار،عرق و مایعات نخاعی را مشخص نماید.روش های دیگری برای تعیین اشباع کلرید شامل تیتراسیون فوتومتریک و رقیق سازی ایزوتوپ ها نیز وجود دارند.

کاربرد

اهمیت تعیین میزان کلرید، با توجه به انواع تغییرات و اصلاحات انجام گرفته برای ارتقاء توانایی تشخیص کلرید و محدودیت هایش، در سراسر قرن گذشته مشهود بوده است.کلر سنج ها بیش از همه برای کولن سنجی در آزمایشگاه های زیست شیمیایی،درمانی و صنایع مرتبط به کار می رود. اندازه گیری میزان کلرید موجود در آّب  اغلب بخشی از هر فرایند صنعتی است که در آن سطح مشخصی از خالص بودن آب ضرورت دارد.کلرسنج ها را برای نظارت بر میزان اشباع در فاضلاب ها و آب های پسماند صنعتی به مار می برند.

انواع

کلرسنج ها بر اساس نوع کاربردشان اساسا به دو مدل صنعتی و درمانی تقسیم می شوند.این مدل ها نیز از نظر طراحی به صورت دستی،قابل حمل و رومیزی طراحی میشوند.

  • کلر سنج صنعتی: اندازه گیری نمک(کلرید سدیم)در صنایع غذایی و لبنیات سازی اهمیت زیادی دارد و در همه جای دنیا انجام میشود.توانایی تعیین مستقیم میزان اشباع نمک و تشخیص خودکار حداکثر و حداقل کلرید از عملکردهای یک کلر سنج صنعتی است.نمک و درجه شوری نشانگر آلودگی جدی در بسیاری از فرایندهای صنعتی است .حساسیت روش کولن سنجی این امکان را فراهم می آورد که بتوان میزان نمک را در دیگ های آب گرم و آب سرد در گستره های متنوع اندازه گرفت.از کلر سنج صنعتی در شست و شوی پلیمرها،فرایندهای انجام دوغاب چاه ها و لوله ها ،مطالعات سنجش میزان نمک موجود در خاک استفاده می شود.در نتیجه از این نوع کلرسنج ها در صنایع سنگین و همچنین فضاهای آزمایشگاهی استفاده می شود و مناسب برای استفاده های داخلی و خارجی می باشد.
  • کلرسنج درمانی:اشباع کلرید در عرق کودکان خردسال یک شاخص مهم در تست فیبروسیس کیست است و در نتیجه اندازه گیری میزان نمک در این موارد پزشکی اهمیت دارد. همچنین اندازه گیری کلرید در نمونه های زیست شناختی یک بخش مهم از آزمایش های گوناگون می باشد.
  • کلرسنج رومیزی: این نوع کلر سنج چنانکه از نامش مشخص است برای استفاده درون آزمایشگاه ها و روی سکوبندی ها طراحی شده است .این کلرسنج ها معمولا از روش کولن سنجی استفاده می کنند که بسیار معتبر است .این کلر سنج ها به میکروپروسسورها مجهز می باشند و از حیث طراحی کیفیتی آرگونومیک دارد ،که در نتیجه استفاده و نگهداری از آن را بسیار راحت می سازد.این کلر سنج ها به دلیل وجود سیستم بافر اسیدی از حساسیت بالایی برخوردار می باشند.
  • کلرسنج دستی: این کلرسنج نیز مشابه کلرسنج های قبلی می تواند برای همه کاربردهای صنعتی و درمانی استفاده شود.ویژگی اصلی آن کوچکی بسیار آن و در نتیجه قابلیت استفاده بسیار راحت از آن است.این مدل حتی از ندل قابل حمل نیز کوچک تر است.

از جمله کاربرد های دستگاه کلر سنج در صنایع، می توان به موارد زیر اشاره کرد:

فهرست