میکروسکوپ

تماس با کارشناسان بخش فروش: 40881249 - 021

میکروسکوپ

میكروسكوپ یكی از وسایل آزمایشگاهی اصلی در آزمایشگاه زیست شناسی است. میكروسكوپ از دو واژه یونانی میكرو, به معنی كوچك و سكوپ، به معنی دیدن، گرفته شده است. بنابراین میكروسكوپ یعنی دیدن چیزهای كوچك. میكروسكوپ های مختلف دارای بزرگنمایی های متفاوتی میباشند كه عموماً با وجود عدسی های گوناگون، تصویر نمونه مورد نظر چند برابر می شود . اصول كلی در تمامی انواع میكروسكوپ ها براساس عبور نور با طول موج های متفاوت از چندین عــدسی محدب می باشد كه هرچقدر طول موج نور به كار رفته در میكروسكوپ مزبور كوتاه تر باشد قدرت تفكیك و یا جــداكنندگی آن میكروسكوپ بیشتر است.

  • میکروسکوپ جنرال
  • میکروسکوپ فلورسنت
  • میکروسکوپ پلاریزان
  • میکروسکوپ بیولوژی
  • میکروسکوپ اینورت
  • استریو میکروسکوپ

از جمله کاربرد های میکروسکوپ در صنایع، می توان به موارد زیر اشاره کرد:

فهرست