پیپت

تماس با کارشناسان بخش فروش: 09106166803

پيپت (Pipette)

پيپت ابزاري است كه براي برداشتن و اندازه گيري حجم معيني از مايعات به كار ميرود. معمولا دو نوع پيپت در آزمايشگاه به كار ميرود، پيپت حباب دار و پيپت‌ساده يا مدرج. يك پيپت‌حبابدار در وسط داراي مخزني است كه گنجايش پ يپت روي آن ثبت شده است. در بالاي حباب در قسمت باريك يك خط نشانه (به صورت دايره سفيدرنگي) وجود دارد كه بايد پيپت را تا اين خط نشانه پر كرد. پيپت ساده، مانند بورت درجه بندي شده است و صفر آن در بالا قرار دارد و بايد آن را مانند بورت روي درجه صفر تنظيم و تا آخر خالي كرد. براي پر كردن پيپت، نخست بايد آن را در داخل محلول قرار داد تا هنگام كشيدن محلول هوا داخل پيپت نشود. زيرا در اين صورت محلول به سرعت بالا مي آيد و وارد دهان مي شود (در صورت كمبودن محلول در ظرف). وقتي سطح محلول حدود دو واحد از خط نشانه گذشت، بايد دهانه پيپت را با انگشت بست و آن را با ظرف محلول بالا آورد تا هم سطح چشم شود و به طور عمودي نگاه داشت. با كم كردن فشار انگشت، قطره قطره، زيادي محلول را خارج كرد تا سطح زيرين مايع به خط نشانه برسد و در اين وضعيت دوباره با فشار انگشت بر دهانه پيپت مانع خارج شدن مايع شد. سپس بايد نوك پيپت را از محلول خارج كرد و در ظرفي كه محلول در آن بايد ريخته شود قرار داد. براي خالي كردن پيپت، فشار انگشت را بايد كم كرد. هنگام خارج كردن پيپت از ظرف دوم، ظرف را بايد كج كرد و نوك پيپت را در جايي كه محلول نباشد، به جداره ظرف تماس داد. به اين ترتيب قسمتي از مايع كه در نوك پيپت مانده خارج مي شود. براي خارج كردن اين قسمت از مايع نبايد به داخل پیپت  فوت كرد. شستشوي پيپت مانند بورت است.

از جمله کاربرد های پیپت در صنایع، می توان به موارد زیر اشاره کرد:

پیپت

فهرست